Kotikuntoutus

Tarvitsetko kuntoutuspalvelua kotiin esimerkiksi sairaalajakson jälkeen?

Jaserv Home and Care Oy tarjoaa laadukasta kotikuntoutusta Sinulle tutussa ympäristössä -KODISSASI.
Lähtökohtana on asiakkaan omat kuntoutustarpeet ja tavoitteena omatoimisuuden ja arjessa selviytymisen sekä osallistumisen mahdollistaminen.


Teemme asioita asiakkaan kanssa yhdessä, emme hänen puolestaan.


Kotikuntoutus on tehokas tapa parantaa toimintakykyä.
Kuntoutuksen perustana on kuntoutustarpeen arviointi, jonka suorittaa hoitotyön sairaanhoitaja.
Yhdessä asetamme tavoitteet kuntoutussuunnitelmaan, jossa huomioimme asiakkaan elämäntilanteen, omat voimavarat ja vahvuudet sekä myös uhat ja haasteet arjessa.    Kotikuntoutukseen kuuluvia peruspalveluita


  • Alkuarviointi 1-2 tapaamista COPM-arviointiväline (hoitotyön sairaanhoitaja/psykiatrinen sairaanhoitaja).

  • Luodaan asiakkaalle 1-5 tavoitetta COPM:n pohjalta.

  • Laaditaan kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään kuka tekee, mitä tekee ja milloin.

  • Toteutus päivittäiset harjoitukset, ympäristön muokkaaminen, ohjaus ja neuvonta (kotihoitaja).

  • Väli- /loppuarviointi COPM ja muut välineet, joilla mitataan muutosta.

  • Väliarvioinnin tulos voi olla, että asiakas tarvitsee uuden kotikuntoutusjakson.

  • Kotihoidon tarve vähenee, mutta jatkuu kuntouttavana/toimintakykyä ylläpitävänä.

  • Kotihoidon tarve loppuu, asiakkaan toimintakyky on kotikuntoutuksen avulla palautunut.COPM


Arviointivälineistä yleisimmin käytössä on COPM (Canadian Occupational Performance Measure), joka on yleinen toimintaterapian arviointimenetelmä. COPM on itsearviointimenetelmä, jolla voidaan selvittää toiminnan ongelma-alueita ja toiminnan tasoa (Harra ym. 2006: 560). Puolistrukturoidun haastattelun osa-alueet ovat itsestä huolehtiminen, tuottavuus ja vapaa-aika. Haastateltava nimeää ja asettaa tärkeysjärjestykseen ongelmia, joista hän valitsee sitten viisi, joihin haluaa muutosta. Pisteitä antamalla haastateltava arvioi nykyisen toimintansa tasoa ja sitä kuinka tyytyväinen hän siihen on. Pisteyttäminen mahdollistaa muutoksen seurannan.

asiakaspalvelu@jaservhomeandcare.fi - +358 400 490 414 - Tammipirtinkuja 12 02330 Espoo - Rekisteriseloste -

Omavalvontasuunnitelma